Leerdoelen:
Democratische cultuurIdentiteitSamenleven

Thema Nederland & Indonesië

In het kort: multiperspectiviteit toepassen op het koloniaal verleden tussen Nederland & Indonesië waarbij er extra aandacht is voor het perspectief van de Indonesische bevolking. Daarbij wordt dit ondersteunt door Nederlandse literatuur, zodat leerlingen beseffen dat (kritiek in) romans tot maatschappelijk bewustzijn kan leiden.

Stappenplan

Het is een hot item momenteel: het Nederlands koloniaal verleden. Waar jarenlang alleen het Nederlandse perspectief werd besproken, komt er nu steeds meer aandacht voor het Indonesische perspectief. In dit thema gaat het over de ontwikkeling van de koloniale relatie tussen Nederland en Indonesië. Daarbij is steeds aandacht voor beide kanten, dus naast het (bekende) Nederlandse verhaal ook hoe de lokale bevolking er tegenaan keek. Democratische waarden, ideeën over gelijkheid en vrijheid, moreel handelen en kritisch denken en onderzoeken komen allemaal aan bod in het rijke onderwerp die de weg naar onafhankelijk Indonesië heet. Er wordt bewust een koppeling gemaakt met de rol van romans/Nederlandse literatuur in de bewustwording rondom het handelen in de kolonie. Schrijvers als Multatuli en Hella Haase droegen bij aan de bewustwording van de Nederlandse bevolking omtrent de misstanden in de kolonie. De metafoor van de koloniale pakketboot (uit David van Reybroucks ‘Revolusi’) geeft inzicht in de gesegregeerde samenleving en onthult motieven voor het streven naar meer gelijkheid en vriheid. Als eindproduct schrijven leerlingen een gedicht over een periode/gebeurtenis van de koloniale tijd vanuit Indonesisch perspectief. Ter extra motivatie ontving het ‘winnende gedicht’ het boek Oeroeg.

Benodigdheden

Het document
Een presentatie met uitleg
Gastcollege door docent Nederlands

Auteur:
Stefan van der Weide & Robert Koobs

Vakken:
Geschiedenis (80%)

, Nederlands (20%)

Klassen:
vwo 4

Vaardigheden
Democratische cultuurKritisch denkenSamenleven

En nu jij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.

Relevante Good Practices

Menu