Democratie & vrijheid & gelijkheid

Op Stad & Esch heeft elke leerling kennis van de democratische cultuur en heeft de leerling vaardigheden geleerd om deel te nemen aan een democratische cultuur. 

Leerlingen leren over democratie:

  • Vrijheid en gelijkheid
  • Basiswaarden en grondrechten
  • Macht en gezag
  • Beraad en besluitvorming

Denk aan: leerlingenraad, debatteren, oplossingspiramide, maatschappijleer, mens en maatschappij, klakbordgroepen

Kerndoelen: 36, 38, 44, 45, 47

Menu