Democratische cultuur

Op Stad & Esch heeft elke leerling kennis van de democratische cultuur en heeft de leerling geoefend met het deelnemen aan een democratische cultuur.

Inhoud:

  • Vrijheid en gelijkheid
  • Democratische rechtstaat en grondrechten
  • Macht en gezag
  • Beraad en besluitvorming
  • Conflicthantering
Menu