Samenleven

Op Stad & Esch is elke leerling in aanraking geweest met diversiteit en is elke leerling zich bewust van verschillende vormen van diversiteit en heeft geoefend met solidair handelen.

Inhoud:

  • Gelijkwaardigheid, solidariteit en opkomen voor de ander
  • Diversiteitsfactoren, seksuele oriëntatie en genderexpressie
  • Communiceren en conflict hanteren
  • Inleven
  • Solidair handelen
Niets gevonden.
Menu