Samenleven

Op Stad & Esch is elke leerling in aanraking geweest met diversiteit en is elke leerling zich bewust van verschillende vormen van diversiteit en heeft geoefend met solidair handelen.

Inhoud:

  • Verkennen van diversiteit
  • Omgaan met verschillen
  • Respectvol en geïnformeerd communiceren
  • Gelijkwaardigheid, solidariteit en opkomen voor de ander
  • Conflicthantering
Niets gevonden.
Menu