Good practices

Wij leven in een kritisch democratische samenleving dat vraagt om in stand gehouden te worden. Deze instandhouding vraagt om burgerschapsonderwijs. Dat is geen onderwijs in hoe je burger wordt, want dat zijn wij immers al. Dit is ook geen onderwijs in hoe je een modelburger wordt. Het is onderwijs in het kritisch kunnen deelnemen aan de democratische cultuur waarin iedere burger inspraak kan hebben.

Filter op leerdoelen

Kies een optie

Filter op vaardigheid

Kies een optie
Menu