Thema’s

Binnen burgerschap hebben we vier thema’s; samenleven, identiteit, democratische cultuur en kritische houding. Elke leerling komt op school in aanraking met deze thema’s.

Ga naar een thema

Identiteit

Op Stad & Esch onderzoekt elke leerling kenmerken van de eigen identiteiten en krijgt de leerling handvatten om de eigen identiteit te ontwikkelen en te positioneren ten opzichte van anderen.

Inhoud:

 • Lichaam en emoties
 • Identiteit
 • Zelfbeeld
 • Verplaatsen in de ander
 • Persoonlijk leiderschap

Samenleven

Op Stad & Esch is elke leerling in aanraking geweest met diversiteit en is elke leerling zich bewust van verschillende vormen van diversiteit en heeft geoefend met solidair handelen.

Inhoud:

 • Verkennen van diversiteit
 • Omgaan met verschillen
 • Respectvol en geïnformeerd communiceren
 • Gelijkwaardigheid, solidariteit en opkomen voor de ander
 • Conflicthantering
Niets gevonden.

Democratische cultuur

Op Stad & Esch heeft elke leerling kennis van de democratische cultuur en heeft de leerling geoefend met het deelnemen aan een democratische cultuur.

Inhoud:

 • Vrijheid en gelijkheid
 • Democratische rechtstaat en grondrechten
 • Macht en gezag
 • Beraad en besluitvorming
 • Conflicthantering
Niets gevonden.

Kritische houding

Op Stad & Esch ontwikkelen leerlingen een kritische houding waarbij zij reflecteren en een standpunt innemen ten opzichte van maatschappelijke thema’s.

Inhoud:

 • Oordeel uitstellen
 • Vragen stellen, overtuigingen onderzoeken
 • Rechtvaardigen, beredeneren, beargumenteren
 • Reflectie en morele oordeelsvorming
Niets gevonden.
Menu