Leerdoelen

Binnen burgerschap hebben we drie leerdoelen; Diversiteit & solidariteit, Identiteit en Democratie, vrijheid & gelijkheid. Elke leerling komt op school in aanraking met deze doelen.

Ga naar een leerdoel

Diversiteit & solidariteit

Op Stad & Esch is elke leerling in aanraking geweest met diversiteit en is elke leerling zich bewust van verschillende vormen van diversiteit.

Lokaal is de sleutel. De eigen wereld wordt mooier als de je de buitenwereld binnen laat. Gelijkwaardigheid, gelijke behandeling en gelijke kansen moeten worden bevorderd. 

Leerlingen leren over anderen:

 • Verschillende achtergronden
 • Fysieke en mentale mogelijkheden
 • Seksuele oriëntatie en genderexpressie
 • Gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en opkomen voor de ander

Activiteiten die aan dit leerdoel bijdragen zijn bijv: Gender & Sexuality Alliance, project Spieghel Historiael, project Ik & een personage, het pestprotocol, het anti-pesttheater.

Kerndoelen: 

 • 35
 • 43

Identiteit

Op Stad & Esch ontdekt elke leerling kenmerken van de eigen identiteit en krijgt de leerling handvaten om de eigen identiteit te ontwikkelen en te positioneren ten opzichte van anderen. 

Leerlingen leren over het ik:

 • Lichaam en emoties
 • Overtuigingen
 • Horen bij een groep of groepen
 • Aspecten van jezelf

Denk aan: wijsgerige antropologie, DISC-model, Kracht in controle, Covey voor leerlingen, kunstonderwijs

Kerndoelen: 

 • 54
 • 55

Democratie, vrijheid & gelijkheid

Op Stad & Esch heeft elke leerling kennis van de democratische cultuur en heeft de leerling vaardigheden geleerd om deel te nemen aan een democratische cultuur. 

Leerlingen leren over democratie:

 • Vrijheid en gelijkheid
 • Basiswaarden en grondrechten
 • Macht en gezag
 • Beraad en besluitvorming

Denk aan: leerlingenraad, debatteren, oplossingspiramide, maatschappijleer, mens en maatschappij, klakbordgroepen

Kerndoelen: 36, 38, 44, 45, 47

Menu