Thema’s

Binnen burgerschap hebben we vier thema’s; samenleven, identiteit, democratische cultuur en kritische houding. Elke leerling komt op school in aanraking met deze thema’s.

Ga naar een thema

Samenleven

Op Stad & Esch is elke leerling in aanraking geweest met diversiteit en is elke leerling zich bewust van verschillende vormen van diversiteit en heeft geoefend met solidair handelen.

Inhoud:

 • Gelijkwaardigheid, solidariteit en opkomen voor de ander
 • Diversiteitsfactoren, seksuele oriëntatie en genderexpressie
 • Communiceren en conflict hanteren
 • Inleven
 • Solidair handelen
Niets gevonden.

Identiteit

Op Stad & Esch onderzoekt elke leerling kenmerken van de eigen identiteit en krijgt de leerling handvatten om de eigen identiteit te ontwikkelen en te positioneren ten opzichte van anderen.

Inhoud:

 • Lichaam en emoties
 • Overtuigingen
 • Horen bij een groep of groepen

Democratische cultuur

Op Stad & Esch heeft elke leerling kennis van de democratische cultuur en heeft de leerling geoefend met het deelnemen aan een democratische cultuur.

Inhoud:

 • Vrijheid en gelijkheid
 • Democratische rechtstaat en grondrechten
 • Macht en gezag
 • Beraad en besluitvorming
 • Politiek handelen
Niets gevonden.

Kritische houding

Op Stad & Esch ontwikkelen leerlingen een kritische houding waarbij zij reflecteren en een standpunt innemen ten opzichte van maatschappelijke thema’s.

Inhoud:

 • Oordeel uitstellen
 • Vragen stellen, overtuigingen onderzoeken
 • Meerdere perspectieven afwegen
 • Rechtvaardigen (van een opvatting), beredeneren, beargumenteren
 • Reflectie en morele oordeelsvorming
Niets gevonden.
Menu