Kritische houding

Op Stad & Esch ontwikkelen leerlingen een kritische houding waarbij zij reflecteren en een standpunt innemen ten opzichte van maatschappelijke thema’s.

Ga naar een thema

Oordeel uitstellen

De leerling leert om het eigen oordeel te onderzoeken door deze eerst uit te stellen. Daardoor ontstaat ruimte om te luisteren naar de ander. De leerling gaat niet gelijk uit van eigenbelang of eigen oordeel

Te denken valt aan: debatteren vanuit verschillende rollen, brief schrijven vanuit een ander perspectief en luisteren naar een mening van een ander.

Vragen stellen, overtuigingen onderzoeken

De leerling leert vragen stellen aan een ander over diens standpunt. Door vragen te stellen aan de ander en hierdoor te leren over andere perspectieven en meningen leert de leerlingen eigen overtuigingen te onderzoeken. Eigen overtuigingen onderzoeken is de vraag stellen naar waar je overtuigingen vandaan komen.

Te denken valt aan: een socratisch gesprek, het houden van interviews en die te relateren aan de eigen mening.

Rechtvaardigen (van een opvatting), beredeneren, beargumenteren

De leerling leert dat het diens opvatting te onderbouwen met argumenten. Daarbij leert de leerling dat die zich in moet zetten om begrepen te worden.

Te denken valt aan: het houden van een gesproken betoog of rede, argumentatieleer of het schrijven van een geopinieerd stuk.

Reflectie en morele oordeelsvorming

De leerling leert morele situaties in te schatten, de eigen morele oordeelsvorming onder woorden te brengen en hierop te reflecteren. Morele oordeelsvorming komt uit waarden en de daar bijhorende normen van henzelf en de anderen.

Te denken valt aan: ethische dilemma’s analyseren, een klassengesprek over een maatschappelijk thema of het onderzoeken van de eigen waarden en normen en die van de omgeving.

Menu