Maatschappelijke vraagstukken

De leerling onderzoekt verschillende actuele maatschappelijke vraagstukken.

Te denken valt aan: profielwerkstuk, filosofisch gesprek, onderzoeksprojecten rond maatschappelijke vraagstukken, vakoverstijgende projecten.

Verschillende maatschappijvisies

De leerling analyseert welke belangen, perspectieven en idealen een rol spelen binnen maatschappelijke vraagstukken.

Te denken valt aan: rollenspel rondom een maatschappelijke vraagstuk, literatuuropdracht rondom meerdere perspectieven, debatteren, oefening in perspectivistische lenigheid.

Oplossingsrichtingen voor maatschappelijke vraagstukken

De leerling verkent welke individuele en collectieve bijdragen aan oplossingen mogelijk zijn.

Te denken valt aan: onderzoeksprojecten rond maatschappelijke vraagstukken, vakoverstijgende projecten, oplossingsgerichte challenge, projectplan schrijven voor de buurt.

Actie, beleid en regelgeving in een democratische rechtstaat

De leerling onderzoekt handelingsopties in de democratische rechtstaat.

Te denken valt aan: lessen in samenwerking met de gemeente of provincie, leerlingenraad, omgaan met schoolregels, recht op demonstratie.

Het eigen maatschappelijk ideaal

De leerling leert persoonlijke opvattingen en idealen over de maatschappij uit te drukken

Te denken valt aan: kunstprojecten, filosofische gesprekken, projecten in de gemeenschap, maatschappelijke stages, ontwerpen van een ideale samenleving.

Menu