Jouw toolbox om aan de slag te gaan met burgerschap

Burgerschap. Belangrijk, maar wat doe jij er mee? Wij verzamelen hier de handvatten om meer aandacht voor burgerschap in de lessen te geven.

Leerdoelen binnen burgerschap

Op Stad & Esch is elke leerling in aanraking geweest met diversiteit en is elke leerling zich bewust van verschillende vormen van diversiteit.

Op Stad & Esch is elke leerling in aanraking geweest met diversiteit en is elke leerling zich bewust van verschillende vormen van diversiteit.

Lokaal is de sleutel. De eigen wereld wordt mooier als de je de buitenwereld binnen laat. Gelijkwaardigheid, gelijke behandeling en gelijke kansen moeten worden bevorderd. 

Leerlingen leren over anderen:

  • Verschillende achtergronden
  • Fysieke en mentale mogelijkheden
  • Seksuele oriëntatie en genderexpressie
  • Gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en opkomen voor de ander

Activiteiten die aan dit leerdoel bijdragen zijn bijv: Gender & Sexuality Alliance, project Spieghel Historiael, project Ik & een personage, het pestprotocol, het anti-pesttheater.

Burgerschapsvaardigheden: inleven, moreel redeneren en handelen, communiceren en conflicten hanteren.

Kerndoelen: 

  • 35 De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden.
  • 43 De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen.

Voorbeelden van Good Practices

Menu