Identiteit

Op Stad & Esch onderzoekt elke leerling kenmerken van de eigen identiteiten en krijgt de leerling handvatten om de eigen identiteit te ontwikkelen en te positioneren ten opzichte van anderen.

Ga naar een thema

Lichaam en emoties

De leerling leert het eigen lichaam en de eigen emoties kennen. Vanuit deze ervaring kan de leerling emoties van anderen herkennen en ontstaat er ruimte voor empathie.

Te denken valt aan: theaterspel, sport & beweging, dans, presentaties, etc.

Reflecteren op eigen identiteiten

De leerling leert verschillende aspecten van zichzelf en de ander kennen en heeft inzicht in eigen kwaliteiten, uitdagingen, normen en waarden.

Te denken valt aan: samenwerkingsopdrachten, DISC, LOB, stage, etc.

Zelfbeeld

De leerling wordt zich bewust van welke normen, waarden en gedrag hij of zij belangrijk vindt en kan hiernaar handelen in zijn of haar omgeving.

De leerling is zich bewust van de invloed van digitale content op het zelfbeeld en kan digitale middelen inzetten voor zelfexpressie, sociale verbinding en (mondiale) communicatie.

Te denken valt aan: samenwerkingsopdrachten in diverse samenstellingen, peer-feedback, vormen van reflectie en evaluatie.

Te denken valt aan: expressieopdrachten op film, voorlichting sociale media, gesprekken over cyberpesten, digitale interviews voor PWS.

Verplaatsen in de ander

De leerling leert zich in de beleving en situatie van anderen te verplaatsen en kan dat betrekken op eigen gevoelens, handelingen en overtuigingen. De leerling leert het denken van mensen in verschillende contexten te begrijpen en leert te reflecteren op het handelen en de positie van zichzelf en de ander.

Te denken valt aan: samenwerkingen, omgaan met conflicten, klassenraad, MR, anti-pest theater.

Persoonlijk leiderschap

De leerling ontwikkeld zijn of haar talenten en leert werken aan uitdagingen. De leerling geeft richting aan zijn of haar leerproces door gerichte keuzes te maken op basis van eigen doelen.

Te denken valt aan: maatwerklessen, schoolband of koor, sport- of techniekklasmaatwerk, mentorgesprekken, ontwikkeling studievaardigheden, IB-begeleiding, DISC, etc.

Menu