Diversiteit & solidariteit

Op Stad & Esch is elke leerling in aanraking geweest met diversiteit en is elke leerling zich bewust van verschillende vormen van diversiteit.

Lokaal is de sleutel. De eigen wereld wordt mooier als de je de buitenwereld binnen laat. Gelijkwaardigheid, gelijke behandeling en gelijke kansen moeten worden bevorderd. 

Leerlingen leren over anderen:

  • Verschillende achtergronden
  • Fysieke en mentale mogelijkheden
  • Seksuele oriëntatie en genderexpressie
  • Gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en opkomen voor de ander

Activiteiten die aan dit leerdoel bijdragen zijn bijv: Gender & Sexuality Alliance, project Spieghel Historiael, project Ik & een personage, het pestprotocol, het anti-pesttheater.

Kerndoelen: 

  • 35
  • 43
Menu