Pestprotocol 

Om het gevoel van veiligheid voor alle leerlingen te kunnen borgen, heeft Stad & Esch een pestprotocol opgesteld. Een aantal vragen ligt aan dit protocol ten grondslag: 

  1. hoe voorkomen we pesten 
  2. hoe signaleren we pestgedrag 
  3. hoe gaan we om met pesten 

In dit protocol worden de antwoorden op deze vragen geformuleerd. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we op een eenduidige, voorspelbare manier met pesten omgaan. Mentoren geven aandacht aan pesten in klas 1, 2 en 3, zodat iedereen zich goed kan voelen in de klas. Wij informeren medewerkers, leerlingen en ouders om grensoverschrijdend gedrag te melden bij de schoolleiding. In het pestprotocol op de website van Stad & Esch staat beschreven hoe we willen voorkomen dat plagen pesten wordt en welke stappen wij nemen bij structureel pestgedrag.  

 

Menu