Cultuurprofiel Stad & Esch & geëngageerde kunst

Als Cultuurprofielschool stelt Stad & Esch kunstwerken tentoon. Daarbij is er ook sprake van geëngageerde kunst: kunst die de maatschappij aanzet tot denken over maatschappelijke thema’s. Het eerste kunstwerk hieronder is van Elke Koomans en toont de stijging van de zeespiegel. Elke laag is een periode van 30 jaar. Door de meetgegevens van de zeespiegel in te zetten in figuren zie je hoe het zeewater stijgt door de verandering van het klimaat.

Het tweede kunstwerk is van Etosha de Voer, Lotte van den Boogaardt en Rosemarijn Hamelynck. Zij hebben deze walvis gemaakt van afvalmateriaal dat gevonden is rondom de school. In hun pws hebben zij onderzocht hoe de mens de situatie rondom het milieu kan verbeteren. 

Menu