Consentmethode

In de schoolcultuur van Stad & Esch wordt gebruikt gemaakt van het advies en consentmodel bij het nemen van beslissingen. Dit consentmodel is opgenomen in het strategisch beleidsplan van Stad & Esch. Consent versus consensus is helder. We streven niet (meer) naar het compromis waar iedereen mee kan leven maar naar de werkbare oplossing waartegen geen principiële bezwaren bestaan.

Bij het nemen van besluiten wordt vooraf informatie ingewonnen en wordt geluisterd naar personen die gevolgen van de beslissing zullen ondervinden of kunnen overzien. Waar het er bij consensus om gaat dat iedereen het met het besluit eens moet zijn, gaat het er bij consent om dat niemand het er fundamenteel mee oneens is. Concreet houdt het in dat de betrokkenen bewust ‘bezwaar’ kunnen maken. Een bezwaar kan geuit worden wanneer een voorstel de organisatie een stap terugbrengt of schade toebrengt. Indien er sprake is van een bezwaar, dan is dat nog geen reden om af te zien van het voorstel. Bezwaren worden veel meer gezien als relevante informatie die geïntegreerd dient te worden. De kern van de adviesmethode is: ‘Hoe kan het voorstel beter worden?’. Het voorstel wordt zo aangepast dat het de initiële aanleiding en het bezwaar integreert. Dit besluitvormingsproces wordt integratieve besluitvorming genoemd, steunend op advies en consent.

Het advies en consentmodel draagt bij aan een schoolcultuur waarbij een democratische cultuur wordt nageleefd en waarbij wordt gewerkt aan burgerschapsdoel democratie, op het gebied van beraad en besluitvorming. Het document over de consentmethode is beschikbaar in de online documentenbibliotheek van Stad & Esch. 

Menu