Competentiemodel

Op Stad & Esch werken we met het competentiemodel. Docenten worden aangenomen en ontwikkelen zich op basis van deze specifieke competenties. Stad & Esch heeft drie categorieën competenties ontwikkeld, te weten persoonlijk, passie en professioneel. Een aantal van die competenties dragen ook bij aan burgerschap in de schoolcultuur.

De competentie ‘inlevingsvermogen’ vraagt docenten zich bewust tonen van andere mensen en de omgeving alsmede de eigen invloed hierop. Gedrag laten zien dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen. In de competentie ‘omgevingsbewustzijn’ laten docenten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke, politieke, (sociaal-)economische ontwikkelingen en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie, afdeling of voor geheel Stad & Esch. In de competentie ‘organisatiesensitiviteit’ onderkent de medewerker invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de organisatie; onderkennen van belangen van andere onderdelen van Stad & Esch. Deze competenties zijn grafisch vormgegeven en hangen zichtbaar in de personeelsruimte.

Menu